{TOPMENU}{TOPMENU}{TOPMENU}{TOPMENU}{TOPMENU}{TOPMENU}{TOPMENU}{TOPMENU}{TOPMENU}
 
 
הואיל והמזמין הינו הנציג המוסמך והמורשה של הבית המשותף בכתובת : 
 
והואיל והמזמין מבקש לקבל מחברת:
 "מגדלים ניהול ואחזקת מבנים 2015 "   
 את שירותי האחזקה והשירותים הנוספים לבית המשותף כמפורט בהסכם זה.
 
והואיל "ומגדלים" מסכימה לתת למזמין את השרות המבוקש בתנאים ועל פי הוראות הסכם זה.
 
לפיכך הוסכם, בין הצדדים כדלקמן:
 
1   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם גופו.
2    הסכם זה נערך לתקופה של שנה החל מתאריך:  _________    עד תאריך ___________

 • לכל צד הזכות להודיע לצד השני במכתב רשום על רצונו להפסיק את קבלת / נתינת השירותים ואת ההתקשרות החוזית בכל מועד שהוא. הודעה זו תהיה בהתראה של 60 יום 
 
        הצד המודיע לא יישא בהוצאות כלשהן בין הודעתו זו.
 
 עם סיום תוקף חוזה זה חברת מגדלים מחויבת לסלק כל חוב בגין כל התשלומים המחויבים על ידי החברה ואת החוזים עם חב" הביטוח והמעליות וכיו"ב.
התחייבות "מגדלים" :
"מגדלים" מקבלת על עצמה ומתחייבת לבצע את שירותי האחזקה, הטיפול המונע והשירותים הנוספים המפורטים בהסכם בשטחים ובחלקים המשותפים.
            
*   פירוט השירותים שיינתנו :
 
1 שירותי ניקיון:
 
 יינתנו בתדירות של שישה ימים בשבוע בוקר 4 שעות עבודה .מלבד שבתות וחגים כולל חומרים.

2 עבודת הניקיון תחולק: 
 • ניקיון ושטיפת לובי קומתי 
 • ניקיון ושטיפת לובי כניסה כל יום
 • ניקוי פתחי מעליות ומסילות כל יום 
 • שטיפת קירות מפסקים ומנורות  
 • ניקיון ושטיפת מדרגות הבניין פעמיים בחודש
 • ניקיון ושטיפת זכוכיות ומראות כל יום
 • ניקיון של דלתות וארונות בקומות
 • ניקיון מועדון דיירים פעמיים בשבוע
 • הסרת אבק וקורי עכביש בהתאם לצורך.
 • ניקוי קומת מחסנים פעמיים בחודש מסדרון וחניון כל יום
 • סריקה וניקיון בחניונים וגינה כל יום
 • טאטוא שבילי כניסה כל יום
 • ניקוי ניקוזים  תעלות  מרזבים
 • פוליש בלובי כניסה פעם בשנה

 • ניקוי רחבת אשפה ביום פינוי אשפה או בהתאם לצורך ריקון חדרי אשפה מדי יום.
 • ניקיון חדרי מכונות 
  .
 
3 מוקד חירום ושמירה למבנה:

"מגדלים" תאייש מוקד 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים ומקרי חרום לא כולל ערב ויום כיפור             
מטרת המוקד: פתרון לכל בעיה\ קלקול\ תקלה בשטח הרכוש המשותף ומענה זמין ומיידי לכלל הדיירים .
 
4 שירותי גינון :
       
עבודות הטיפול והתחזוקה פעם בחודש כוללות אחזקת הצמחייה, תחזוקת מערכת ההשקיה, עיבוד הקרקע, עישובים, ניקוי שטח, הדברת מחלות ומזיקים, גיזום שיחים, והשקיית הצמחייה בתדירות התואמת את סוג הצמחייה והוספת צמחים עונתיים
 
5 שירותי חשמל:
 
תשלום צריכת החשמל המשותף ישולם ע"י הועד.

6 ריסוס והדברה: 
 
יבוצע בשטחים המשותפים והציבוריים כולל תעלות הביוב, חדר אשפה חללים סגורים,
לובי כניסה, לובי קומתי וחצרות על פי דרישת המזמין ובתאום עם ועד הבית  הכוללת אחריות לשנה אחת.
יבוצע על ידי גוף המאושר ופועל על פי דרישת "משרד הבריאות" והמשרד "לאיכות הסביבה".
"מגדלים" תודיע מראש ובכתב ע"ג לוח המודעות בלובי הכניסה על מועד ביצוע ההדברה, ע"מ שיוכלו למנוע מגע של ילדים ובעלי חיים עם חומרי ההדברה.

7 ביטוחים וביטוח השטחים המשותפים:
 
ביטוח צד ג" וחבות מעבידים 

 8אחזקה שוטפת:
 
מגדלים תציב לרשות הבניין איש אחזקה  שידאג לבקר  את כל המערכות בבניין, לתקן ולדווח על כל תקלה ע"י דוחות שיעברו לידי  וועד הבית.

 להלן פירוט המערכות.

 • מערכות אינסטלציה, שערים חשמליים, אינטרקום,ובנוסף תיקון קצרי חשמל ,החלפת מתגים, החלפת שעונים שעון שבת ואוטומטים חדרי מדרגות,מנעולים ידיות, נורות ותאורת חירום,תיקוני צבע,ללא תשלום נוסף עבור עבודה וחלקים .   
 
 המשך:

 • משאבות להגברת לחץ המים:  תתבצע בדיקה ויזואלית אחת לשבוע.     

 • גנראטור חרום: תתבצע בדיקת תקינות אחת לחודש, הכוללת הנעה בדיקת שמנים, מים, מצברים,ובדיקה ויזואלית. אחת לשנה טיפול יסודי ומקיף החלפת מים ושמנים החלפת  פילטר אויר פילטר שמן  ע"י חברה מוסמכת.   

 • מכלי אגירת מים:  ניקיון ותחזוקה יבוצעו ע"י גוף מקצועי המאושר ע"פ משרד הבריאות .
 
פעולות הניקיון כוללות: ריקון המיכל ,ניקוי, קרצוף הדפנות להסרת לכלוך ומשקעים שטיפה וחיטוי להשמדת שרדי חיידקים ומיקרו אורגניזם. בדיקת איטום המכסה ושלמות רשתות האוורור.
 
בכל המערכות במבנה תוצב חוברת טיפולים כאשר בעת הבדיקה יחתום איש האחזקה על תקינותה.
 
 
9 אחזקה שוטפת לכיבוי אש ספרינקלרים בהתאם לתקן הישראלי ובאישור מכבי אש.
מגדלים תעסיק חברה שמוסמכת לטיפול במערכות גילוי אש וחברה מתאימה לטיפול במשאבות וספרינקלרים.
      תבוצע בדיקה שנתית לפי התקנים המופיעים להלן התקנים :       
 • ת"י 1928 ) nfp a 25  ( מערכת מתיזים  תחזוקה, 
 • ת"י 1596 מערכת מתיזים התקנה.
 • 20 nfpa   תחזוקת משאבות.
 • סידרת תקני 448 תחזוקת הידרנטים.
 • ת" 129 תחזוקת מטפים מיטלטלים.
 • ת"י 1220 חלק 11 תחזוקת מערות גילוי אש.
 10 מעליות:

 • אחזקת מעליות תתבצע  ע"י חברת מעליות מאושרת  המאושרת ע"י משרד העבודה .

 • תשלום לחברת המעליות יתבצע ע"י הועד ורק לאחר אישור הסכם ההתקשרות עם חברת המעליות שלנו

 • "מגדלים" תעבוד מול חברת המעליות, תדווח על תקלות, תהיה רשאית לבקר את עבודת חברת המעליות ולבדוק את פעילותה כמתחייב בחוק.
  
 
 11  ייעוץ משפטי:
 
 "מגדלים" מעמידה לשירות הדיירים בעת הצורך יועץ משפטי המספק מידע משפטי בכל סכסוך או בעיה הנוגעת לרכוש המשותף וכן טיפול משפטי בסרבני תשלום או מעכבי תשלומים לוועד הבית ליווי עד סיום התהליך.
 
 
 
 12 עבודה מול קבלנים חיצוניים:
 
       לפי בקשת נציגות הבית, "מגדלים" תבצע בדיקה לגביי התקשרויות עם קבלני עבודה שונים."מגדלים" תאסוף ותבדוק הצעות מחיר שונות.
       תעזור בכל ניהול משא ומתן\ עם קבלני עבודה שונים ותייעץ לגביי קבלני עבודה שונים לביצוע עבודות מיוחדות שאינן בתחום האחזקה השוטפת שבאחריות "מגדלים".
       
 
        ההחלטה הסופית לגביי בחירת קבלן לביצוע עבודת נתונה בידי נציגות הבית.
        לפי בקשת נציגות הבית "מגדלים", תפקח, תנהל ותוודא את עבודת הקבלן, עמידה בלוח הזמנים, עמידה בהסכם ההתקשרות .
 
 
        תשלום לקבלן עבור העבודה יבוצע דרך "מגדלים" או ישירות מנציגות הבית.
        בכל מקרה התשלום לא מהווה חלק מהתשלום החודשי לחברה.
   
 
 
 
 13 כל דייר רשאי להעביר ולמסור ל"מגדלים" בקשות, הערות, תלונות והצעות ייעול ושיפור- בתחומי הבית המשותף.
     למרות האמור לעיל "מגדלים" תהיה כפופה אך ורק להנחיות ועד הבית.
     דרישות, בקשות ומסרים שיופנו ל"מגדלים" והדורשים את אישור ועד הבית יועברו במרוכז לוועד.
     אך ורק על סמך אישור ועד הבית, שיקול דעתו וסדר העדיפויות שלו ימולאו הבקשות.
   
 
 

  "מגדלים" תיתן את כל העזרה הדרושה לוועד הבית בטיפול ובצרכים הקבועים והמשתנים של הבית המשותף.   
      

 15. המזמין יצרף להסכם זה את קובץ מסמכי הבניין במידת האפשר המהווים כלי עזר חיוני והכרחי באחזקת הבניין. יארך סיור מסירת מערכות
 
להלן קובץ מסמכי הבניין הדרושים:


 1. תוכניות סמכותיות של מהלך הצנרת המשותפת להספקת מים.

 1. צנרת ניקוז הבניין וביוב הבניין.

 1. מפרטים טכניים של כל הצנרת, לרבות ציון הלחץ הנומינלי.

 1. תוואי צנרת הגז ומיקום המגופים.

 1. תוכניות החשמל כולל לוח פיקוד מרכזי, מיקום מפסקים אוטומטיים ,  ומיקום מערכות השליטה על התאורה.

 1. תוכניות מערכת האינטרקום ורכיבי המערכת.

 1. תוכניות מהלך קווי המערכת של אנטנה מרכזית.

 1. תוכניות מהלך צנרת המתיזים ופירוט מיקום מקורות הספקת מים.

 1. תוכניות התקנת מערכת לגילוי אש ומיקום הגלאים, צופרים וכול'.
 
 
     10.תוכניות המשאבות להגברת הלחץ ולכיבוי אש
 1. אישור ממכון התקניים או מכון מוסמך ומאושר אחר על בדיקת  ותקינות מערכת המתיזים ומערכת גילוי אש ועשן לאחר ההתקנה.
 2. אישור אחרון של משרד הבריאות על תקינות המים במאגרים.
 3. אישור בדיקה אחרון על תקינות מערכת המתיזים.
 4. מפתחות לחלקי הבניין השונים ולמערכות השונות.
 
 
 14  התמורה לשירותי ניהול ואחזקת הבית: 
 
תמורת שירותי הניהול והאחזקה המפורטים בחוזה, ישלם המזמין סכום
        חודשי בסך: ______ לחודש כולל מע"מ, התשלום יועבר למגדלים כל עשירי לחודש
 
 
 
 
 15   התחייבויות המזמין:
    א     המזמין מתחייב לשלם לחברה את התמורה בגין שירותי האחזקה והטיפול המונע  במועד שנקבע כמפורט בסעיף 16  .
 
    ב     המזמין יודיע "למגדלים" על שינוי בנציגות המורשה מטעמו ואת שמות הנציגים אליהם יש לפנות. כל עוד לא נמסרה הודעה כאמור, ישמשו הנציגים האחרונים
           עליהם נימסר כנציגים המוסכמים והמורשים מטעם המזמין לכל דבר ועניין הקשור
 
  
    ג     באחריות נציגות הבית ליידע את הדיירים בנקודות העיקריות של הסכם זה.
 
    ד     להסכם זה יצורף פרוטוקול אסיפת דיירים אחרון המסמיך את חברי ועד הבית לתפקידם.
 
 16 התחייבויות מגדלים :
 
    א     מגדלים תבצע כל האמור בהסכם זה לשביעות רצונו של ועד הבית .
 
 
 
    ב "מגדלים" תחליף במידה וועד הבית לא יהיה שבע רצון מי מנותני השירות לבניין .
             
מתנה- שני כדים כולל צמחיה + תאורת גן צבעונית + ריחנים אוטומטיים ללובי. 
 
 
 
                                             מגדלים                                                                    נציג ועד בית 
 
 
 
 
 
                                                       נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת "מגדלים"
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwazeפייסבוק