המעלית היא מתקן מרכזי בקיום שגרת החיים בבית המשותף. בייחוד בשנים האחרונות, עם ריבוי הבנייה לגובה, תלותם של הדיירים במעלית כדי להגיע לפתח דירתם הפכה משמעותית יותר. אין זו משימה קלה לעלות לקומה החמישית ומעלה ברגל, כך שתקינות המעלית היא עניין הכרחי בהתנהלות הבניין.

ענף המעליות בישראל מפוקח על ידי מנהל הבטיחות שבמשרד הכלכלה והתעשייה וכפוף לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), תשמ"ד- 1984 . משרד הכלכלה מפקח על בטיחות המעליות באמצעות בודקים מוסמכים מטעמו, שעורכים בדיקה תקופתית אחת לשישה חודשים. את הדו"ח, שנקרא "תסקיר בדיקה", מקבלים ועד הבית ומשרד העבודה, וזה עורך מעקב על ביצוע הבדיקות התקופתיות ועל ביצוע התיקונים הנדרשים בתסקיר . אם מתגלים ליקויים בטיחותיים שעלולים לסכן את הנוסעים במעלית, רשאי משרד הכלכלה להוציא צו בטיחות האוסר את המשך השימוש במעלית עד לתיקונה ובדיקתה מחדש. הפעלת מעלית בניגוד לצו אסורה בהחלט. הפעלת המעלית מחדש תאושר על ידי מפקח עבודה רק לאחר שהבודק המוסמך בדק את המעלית ואישר כי הליקויים הבטיחותיים תוקנו לשביעות רצונו וכי לא נשקפת סכנה למשתמש במעלית.

שוק המעליות בישראל

שוק המעליות בישראל נשלט בידי שש חברות גדולות אשר מתקינות את רוב המעליות החדשות בישראל (כ- 3,500 בשנה) לכל אחת מהן יש בפועל בלעדיות על תחזוקת המעליות שהיא מתקינה, ורק לה יש גישה ללוח הפיקוד ה"חכם" של המעלית לצורך בדיקות ותיקונים.

בענף המעליות יש להבחין בין חברות תחזוקת מעליות אשר מטפלות במעליות ישנות שבהן לוח – הפיקוד פשוט יחסית והחלפים זמינים בשוק, כך שהן ניתנות לטיפול בידי כל חברת תחזוקת מעליות ללא קשר ליצרן המעלית, לבין חברות יבואניות של מעליות חדישות בעלות טכנולוגיות מתקדמות – מעליות שמותקנות לרוב בבניינים חדשים. כאמור, מעליות אלו מורכבות לתחזוקה על ידי כלל חברות המעליות, היות ורק לחברה המתקינה יש גישה ללוח הפיקוד של המעלית.

אחזקת מעליות בבית משותף

חשוב להבין כי המעלית היא רכוש משותף של הדיירים לכל דבר ועניין. לעִתים יש נטייה לחשוב כי היות ויש אחריות תפעולית של חברת המעליות למעלית בבניין, היא זו שתטפל בה ותהיה אחרית לתפקודה בכל מצב, והדבר כלל אינו נכון. במקרים שבהם נגרם נזק למעלית כתוצאה משרֵפה, מנזקי מים או מחבלות במעלית, וחברת המעליות תידרש לטיפול ולהתקנת חלק שאינו כלול במסגרת התחזוקה המעלית עלולה להיות משובתת עד אשר יקבלו הדיירים החלטה באשר לדרך ולעלויות –
התיקון הנדרשות.

מה כוללות פעולות התחזוקה של מעלית

הרשימה המוצגת של פעולות התחזוקה בעת ביקור טכנאי לא באה להפוך אתכם לטכנאי מעליות בעצמכם, מטרתה לתת מושג באשר לתחומים המטופלים בכל ביקור תחזוקה, והם רבים, כך שמשך טיפול במעלית בודדת אמור לארוך כשעה בממוצע לטכנאי מיומן.
טיפול תחזוקה למעלית כולל את גג המעלית, את חדר המכונות, את פיר המעלית והמסילות, וכן בדיקה כי המעלית עוצרת בכל הקומות וכי כל מערכות הבטיחות שלה פועלות באופן תקין. בסיום הטיפול על הטכנאי להשאיר את המעלית עובדת ותקינה, פועלת ללא רעשים, וללא צורך בטיפול נוסף.

תדירות תחזוקה של מעלית בבית משותף
  • במעליות שלהן עד שמונה תחנות עצירה תבוצע תחזוקה לא פחות משש פעמים בשנה, ובלבד – שפרק הזמן בין טיפול תקופתי אחד למשנהו לא יעלה על חודשיים.
  • במעליות שלהן תשע תחנות עצירה ומעלה, או במעלית שלה יש לפחות תחנת עצירה אחת בקומה מסחרית יבוצעו שירותי תחזוקת מעלית לא פחות מעשר פעמים במהלך שנה, בתדירות – שלא תפחת משלושה שבועות ולא תעלה על ששה שבועות בין טיפול תקופתי אחד למשנהו .
  • בדיקת בטיחות למעליות אחת לחצי שנה בידי בודק מעליות מוסמך.

מעבר לפעולות התחזוקה, שירות חברת המעליות חייב לכלול היענות לחילוץ אנשים הלכודים במעלית 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים. זמן ההגעה לחילוץ לא יעלה על שעה אחת מרגע הקריאה.

תקלות נפוצות במעליות

רוב רובן של התקלות נובעות משימוש לא נכון של הדיירים ומתחזוקה לא מקצועית של חברת המעליות.

1. אי התאמה בין גובה העצירה לגובה רצפת הקומה במעליות ישנות בעלות מהירות נסיעה – אחידה אין לחברת המעליות 
   יכולת לכוון את הפרשי העצירות, וזוהי תקלה מובנית. במעליות בעלות שתי מהירויות לרוב מדובר בבלמים שחוקים.
2. מעלית רועדת בנסיעה הדבר נובע מטיפול לקוי ומחוסר שימון של פסי המסילה.
3. מעלית נעצרת באמצע הנסיעה זוהי תקלה נפוצה שבה מחשב המעלית יוצא מאיפוס. יש –ללחוץ על קומת קיצון (קרקע או
    קומה עליונה) כדי לאפס את מחשב המעלית, כך שיזהה את מיקום תא הנוסעים.
4. מעלית תקועה בקומת הקרקע תקלה נפוצה שקיימת בקומה הפעילה ביותר, לרוב מדובר בכיוון – דלת או בכיוון אחד
     המגעים.
5. מעלית סוגרת דלת ולא נוסעת תקלה נפוצה שנובעת מלכלוך במגעים או מבלאי במגעי הדלתות.


חברים מגדלים עובדת עם מס' ספקים בענף ומתאימה עבורכם את חבילת השירות הטובה ביותר . 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze